МИН-ЕКС - Кавадарци

Како успешен бренд МИН-ЕКС ДОО постои на нашиот пазар од доцните деведесети години, или поточно кажано од 1995 година.

Основач, челник и Управител на фирмата е г-дин Петре Трајков кој со својата силна визија и реалистична стратегија активно ја води компанијата кон долгорочен успех.

Основна дејност на нашата компанија е промет на производи во големопродажба и промет на производи во малопродажба.

Во делот на малопродажбата, “МИН-ЕКС” ДОО има 14 маркети ( од кои еден е discount cash&carry ),  кои се доста активни и покриваат добар простор на локално ниво во делот на малопродажните услуги. Денес Мин-Екс Доо има 135 вработени.

Наша цел е да ја задржиме професионалната соработка со нашите партнери. Императив на фирмата е заштита на интересите на нашите купувачи, деловни партнери и вработени. Важен елемент за развојот на фирмата е прилагодувањето на пазарните трендови, потребите на пазарот и имплементацијата на потребните стандарди  и водејќи се со тие начела повеќе од две десетлетија создадовме стабилна компанија којашто и понатаму се стреми кон линијата на успехот.

Во делот на големопродажба Мин-Екс ДОО располага со магацински простор од 2250м квадратни . Секој дел од него е уредно и соодветно организиран, и преку него се врши дистрибуција на роба ( претежно кондиторски производи) на целата територија на нашата држава.

Секогаш сме спремни за добра соработка, освојување на нови пазари и проширување на палетата на производи. Создаваме цврсти, доследни и стабилни можности за нашите клиенти , со однапред креиран добар план и процент на флексибилност.

  Get in Touch

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Rerum earum eveniet dolorum suscipit nesciunt incidunt animi repudiandae ab at, tenetur distinctio voluptate vel illo similique.

  Телефон

  +1234568999

  E-Mаил

  +1234568999

  Локација

  +1234568999

  ЧЛЕНКИ ВО ГРУПАЦИЈАТА

  Скопје, Струга, Куманово, Битола, Гостивар, Охрид, Кичево, Свети Николе, Кавадарци и Тетово

  КУМАНОВО

  ГОСТИВАР

  СТРУГА

  ДЕМИР ХИСАР

  СКОПЈЕ

  КИЧЕВО

  ОХРИД

  Тетово

  СВ.НИКОЛЕ

  КАВАДАРЦИ

  Сакате да добивате новости?

  Претплатете се на нашиот news letter