АНГРОМАРКЕТИНГ ДОО - ДЕМИР ХИСАР

Друштвото Ангромаркетинг ДОО е основано во 1998 година во Демир Хисар,од страна на Вецко и Виолета Котевски. Седиштето на фирмата е на ул. Битолска бб, Демир Хисар. Основна дејност на фирмата е продажба на производи во продавници. Во текот на своето постоење, друштвото постојано го зголемува обемот на работење.

Контакт

Имате дополнителни прашања?

Поголем број членови, поконкуренти цени на производи со добар квалитет по прифатлива цена. Секој викенд акции.
Контактирајте со нас и станете дел од нашата групација.

Loading
Your message has been sent. Thank you!

ЧЛЕНКИ ВО ГРУПАЦИЈАТА

СКОПЈЕ, СТРУГА, КУМАНОВО, БИТОЛА, ГОСТИВАР, ОХРИД, КИЧЕВО, СВЕТИ НИКОЛЕ, КАВАДАРЦИ И ТЕТОВО
- МНОГУ ПОВОЛНОСТИ ЗА КУПУВАЧИТЕ