Ангромаркетинг ДОО - Демир Хисар

Друштвото Ангромаркетинг ДОО  е основано во 1998 година во Демир Хисар,од страна на Вецко и Виолета Котевски. Седиштето на фирмата е на ул. Битолска бб, Демир Хисар. Основна дејност на фирмата е продажба на производи во продавници. Во текот на своето  постоење, друштвото постојано го зголемува обемот на работење.

За вршење на својата дејност, Друштвото поседува сопствени и изнајмени деловно-административни објекти.Првиот маркет е отворен во с.Сапотница а потоа  почнува отвравањето на маркетите во Битола, Ресен, Скопје, за од пред неколку  години , почнува да ги задржува само маркетите кои се најпрофитабилни односно 3 макси дисконти секој од нив на влезовите на Битола (еден е на внезот од Ресен, место Довлеџик, вториот макси дисконт е на излезот од Битола за Прилеп, третиот  се наоѓа на излезот на Битола кон Грција.Овие макси маркети од досегашното искуство на клиентот се покажаа како најпрофитабилно бидејки покрај храна, хемиска стока се продаваат и предмети за домакинство, градинарски работи, алати,белатехника и сл.Големината на маркетите е од 100-2500м2 површина.Во моментов активни се 19 маркети со вкупно 160 вработени.

  Get in Touch

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Rerum earum eveniet dolorum suscipit nesciunt incidunt animi repudiandae ab at, tenetur distinctio voluptate vel illo similique.

  Телефон

  +1234568999

  E-Mаил

  +1234568999

  Локација

  +1234568999

  ЧЛЕНКИ ВО ГРУПАЦИЈАТА

  Скопје, Струга, Куманово, Битола, Гостивар, Охрид, Кичево, Свети Николе, Кавадарци и Тетово

  КУМАНОВО

  ГОСТИВАР

  СТРУГА

  ДЕМИР ХИСАР

  СКОПЈЕ

  КИЧЕВО

  ОХРИД

  Тетово

  СВ.НИКОЛЕ

  КАВАДАРЦИ

  Сакате да добивате новости?

  Претплатете се на нашиот news letter